Lasten fysioterapiassa arvioidaan, ohjataan ja tuetaan lapsen kykyä liikkua, leikkiä ja toimia arjessa ikä huomioiden. Lapsen kehityksen haasteet voivat näkyä liikkumisen ja aistitoimintojen lisäksi esim syömisen, kommunikoinnin ja leikkitaitojen kehityksessä.. Vanhemmat / huoltajat saavat ohjeita mm hoivaan, leikkiin, pukeutumis- ja syömistilanteisiin siten, että se tukee lapsen motorista kehitystä. Usein jo pienilläkin ohjeilla ja päivittäin huomioitavilla asioilla voidaan tukea lapsen sensomotorista kehitystä myönteisesti.

Sannalla on sopimus KELA:n vaativan kuntoutuksen ja HUS:n lasten ja nuorten kuntoutuspalveluiden tuottamisesta, mutta fysioterapiaan voi tulla myös ilman lähetettä tai maksusitoumusta.