Family Care -palvelut

On olemassa sanonta ”kaikki vaikuttaa kaikkeen”.
Näkemyksemme ihmisen ja perheen hyvinvoinnista on kokonaisvaltainen. Monipuolisella ja kokonaisvaltaisella osaamisellamme hoidamme tätä herkkää kokonaisuutta. Haluamme tarjota sinulle mahdollisuuden valintaan.  

Hieronta hellii koko perhettä

Urheiluhieronta on lihaskuntoa ylläpitävää ja vammoja ehkäisevää, mutta sillä voidaan tehokkaasti myös hoitaa jo syntyneitä vammoja. Ennen urheilusuoritusta annettu urheiluhieronta parantaa lihasten suorituskykyä. Urheilusuorituksen jälkeen hieronta auttaa kehoa palautumaan rasituksesta nopeammin.

Klassinen hieronta vaikuttaa fyysisiin kipu- ja särkytiloihin lieventävästi ja ennaltaehkäisevästi tehostaen kehon aineenvaihduntaa ja fyysistä toimintakykyä.
Mieli ja keho ovat erottamattomasti yhtä, kosketuksen voima on tunnettu vuosituhansia ja sitä on tutkittu hoitotieteessä. Kun hieronta koetaan rentouttavana, virkistävänä, tasapainottavana ja mielialaa parantavana, sillä pystytään tukemaan psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi myös hyvää immuunijärjestelmää. Perinteinen hieronta sopii kaikenikäisille.

Hierojina Mommy & Me Kulosaaressa toimivat: Anita ja Helka 

Raskausajan hieronta

Raskausajan hieronta poistaa kehosta kuona-aineita, helpottaa liitoskipuja ja vähentää turvotusta. Raskauden aikana sekä keho että mieli käyvät läpi suuria muutoksia. Osana hoitoa, äidin niin toivoessa, voimme käyttää rentoutumisharjoitteita esim. mahdollisten synnytyspelkojen lieventämiseksi.

Synnytyksen jälkeinen hieronta nopeuttaa kehon palautumista raskauden aikaansaamista muutoksista. Se lievittää synnytyksen jälkeisiä kiputiloja ja lihasjännitteitä. Hieronnassa keskitytään yksilöllisesti äidin ongelma-alueisiin ja pyritään edistämään äidin rentoutumista. Yleisimpiä ongelma-alueita ovat alaselän- ja lantion alue sekä niska-hartiaseutu. Hoitoihin voit ottaa vauvan mukaasi. Mainitsethan tästä varausta tehdessäsi.

Raskausajan hierontaa  Mommy & Me:ssä tekee  Helka, Anita ja Noora

 

Osteopatia auttaa moneen vaivaan

Osteopatia on manuaalinen eli käsin tehtävä hoitomuoto, jossa huomioidaan ihminen kokonaisuutena. Osteopaatin tavoitteena on normalisoida kehon rakenteen ja toiminnan yhteys ja saada siten valjastettua kehon omat paranemismekanismit ja optimoida terveys. Osteopatiassa ei hoideta oirekeskeisesti, vaan kehoa hoidetaan kokonaisuutena, joka on enemmän kuin osiensa summa. Osteopaatti käyttää hoidossaan erilaisia pehmytkudostekniikoita ja nivelien liikkuvuutta parantavia tai normalisoivia tekniikoita. Hoidon päätavoitteena on normalisoida kudosten aineenvaihdunta ja tasapainottaa kehon osien liikkuvuudet.

Osteopatiaa Mommy & Me:ssä tarjoaa: Noora, Ida, Susanna  ja Reetta 

Kiropraktiikka -tehokasta ja turvallista

Kiropraktiikka on yli sata vuotta vanha manuaalinen terapiamuoto, jossa tuki- ja liikuntaelinten, erityisesti selkärangan, toimintahäiriöitä korjaamalla saavutetaan nopeasti parempi terveys ja hyvinvointi. Tuloksia saavutetaan yleensä hämmästyttävän lyhyessä ajassa. Kiropraktiikassa kehoa hoidetaan kokonaisuutena, eikä keskitytä pelkästään oireilevaan kehonosaan.

Mommy&Me:n yhteistyöklinikka ViaVital Erottaja

Tutustu kertomuksiin osoitteessa www.viavital.fi.

Äitiysfysioterapia

Äitiysfysioterapia keskittyy äidin hyvinvointiin. Äitiysfysioterapiasta saat kokonaisvaltaista ennaltaehkäisevää tai kuntouttavaa fysioterapiaa raskausaikana tai synnytyksen jälkeen. Synnytyksen jälkeiseen kuntouttavaan äitiysfysioterapiaan ei ole aikarajaa, hoitoon voi tulla vielä vuosien päästä synnytyksestä. Jokainen äiti ansaitsee parasta mahdollista hoitoa.

Äitiysfysioterapeutin vastaanotolla mm.

 • Saat ohjeita raskausajan liikuntaan ja harjoitteluun
 • Apua raskausajan kipujen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon
 • Ohjausta ja hoitoa sektio- ja episiotomia arpiin
 • Ohjausta aktiiviseempaan synnytykseen
 • Ohjausta synnytyksestä palautumiseen ja liikunnan aloittamiseen synnytyksen jälkeen
 • Kuntoutusta mahdolliseen vatsalihasten erkaumaan (DRA)

Lantionpohjan fysioterapia
Lantionpohjan ongelmia esiintyy kaiken ikäisillä naisilla. Erityisesti raskauden aikana, synnytyksen jälkeen sekä vaihdevuosi-iässä. Lantionpohjaongelmista kärsivät myös nuoret ja hyväkuntoiset urheilijat, jolloin ongelmana on usein lihasten yliaktiivisuus sekä kireys.
Lantionpohjan fysioterapian tavoite on ennaltaehkäistä sekä hoitaa erilaisia lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöitä.

Niihin kuuluvat mm.

 • Lantionpohjan kiputilat Virtsan-, ulosteen- tai ilman pidätyskykyyn liittyvät ongelmat
 • Jatkuva virtsaamisen tarve
 • Laskeumat
 • Ylijännittynyt lantionpohja

Lantionpohjan lihaksiston harjoittaminen vaikuttaa positiivisesti asennonhallintaan ja ryhtiin, keskivartalon toimintaan sekä seksuaalitoimintoihin.Lantionpohjafysioterapia sisältää lantionpohjan lihasten toiminnan tutkimisen, fysioterapeuttisen harjoittelun sekä ohjeet itsehoitoon ja seurannan.Lantionpohjafysioterapiassa hyödynnetään lantionpohjan lihastestaukseen soveltuvaa mittaria (biofeedback). Lantionpohjan EMG-mittauksesta sovitaan asiakkaan kanssa tarvittaessa.

Lasten toimintaterapeutin palvelut

Onko lapsellasi ruoka-allergioita tai refluksia? Onko hänellä syömisvaikeuksia? Pulmia imetyksessä tai karkeampiin ruokiin siirtymisessä? Onko hän kovin valikoiva syömisissään? Reagoiko lapsesi kovin herkästi erilaisiin aistimuksiin tai epäiletkö hänellä aistisäätelyhäiriötä? Eikö lapsesi pidä sylissä olemisesta tai ärtyykö vauvasi normaalista käsittelystä? Ovatko siirtymätilanteet lapsellesi hankalia?
Lapsen aistisäätelyn pulmat tuovat lapsen ja perheen arkeen omat haasteensa. Myös lapsen allergiat ja refluksioireilu kuormittavat perheitä. Usein lapsen herkkyys aistiärsykkeille sekä allergiat ja refluksioireilu kulkevat käsi kädessä, ja tasapainon löytäminen jollain alueella helpottaa myös muuta oireilua ja arjen sujumista. Refluksioireilu ja aistisäätelyn vaikeudet, yhdessä tai erikseen, voivat vaikuttaa myös lapsen motoriikan kehitykseen sitä hidastaen.

Uniohjaus (allergiset, refluksioireilevat, aistisäätelypulmaiset) 
Sis. vastaanottokäynnin 60 min sekä seurannan puhelimitse/sähköpostitse. Ohjausta lempeän unikoulun toteuttamiseen lapsen oireilun puitteissa. Neuvot päivärytmin ja iltarutiinien toteuttamiseen, keinoja lapsen rauhoittamiseen sensorisen integraation keinoin.

Allergianeuvonta 
Onko lapsellasi ruoka-allergioita tai mietitkö voisivatko lapsesi oireet johtua allergioista? Onko erikoisruokavalioiden mukainen ruoanlaitto mielestäsi hankalaa?
Annukka tarjoaa ohjausta ruoka- ja oirepäiväkirjojen pitämiseen ja apua niiden tulkitsemiseen. Häneltä saat vinkkejä erikoisruokavaliotuotteiden valintaan ja käyttöön sekä ruoanlaittoon ja leivontaan. Imetysdieetin toteuttamiseen saat ohjausta ja tukea. Saat myös vinkkejä lapsen olon helpottamiseen mm. sensorisen integraation teoriaan nojaten.

Refluksineuvonta  
Onko lapsellasi refluksioireilua tai epäiletkö sitä? Onko hän kovin itkuinen? Onko syöminen vauvallesi hankalaa tai onko refluksioireilu hidastanut vauvasi motorista kehitystä?
Annukka tarjoaa konkreettista ohjausta refluksin asentohoidon toteuttamiseen ja keinoja lapsen olon helpottamiseen mm. sensorisen integraation teoriaan nojaten. Saat häneltä käytännön vinkkejä refluksiarjesta selviämiseen sekä ohjausta oire- ja ruokapäiväkirjan pitämiseen ja apua sen tulkitsemiseen. Voit saada myös imetysohjausta ja tukea imetysdieetin toteuttamiseen. Saat keinoja lapsen motorisen kehityksen (mm. vatsamakuu) tukemiseen sekä neuvoja univaikeuksien helpottamiseen.

Aistisäätelyhäiriöt  
Reagoiko lapsesi hyvin herkästi erilaisiin aistiärsykkeisiin tai epäiletkö hänellä aistisäätelyhäiriötä? Eikö lapsesi pidä sylissä olemisesta tai ärtyykö vauvasi normaalista käsittelystä? Ovatko siirtymätilanteet lapsellesi hankalia? Onko hän hyvin valikoiva vaatteidensa tai syömistensä suhteen?
Annukka tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja tukea lapsen vanhemmille sekä muulle lähipiirille. Häneltä saat konkreettisia ohjeita ja keinoja lapsen aistisäätelyn tukemiseen sekä vinkkejä ja toimintatapoja arjen haastavista tilanteista selviämiseen (mm. siirtymätilanteet , pukemiset, pesut, ruokailut, lepo, leikki- ja ryhmätilanteet).Lapsen pulmien ymmärtäminen ja oikeanlainen huomioiminen arjessa kantavat pitkälle. Jo pienetkin muutokset toimintatavoissa voivat tuoda suuria muutoksia lapsen hyvinvointiin ja arjen sujuvuuteen.

Imetys- ja syömisvaikeudet  
Onko lapsellasi syömisvaikeuksia? Pulmia imetyksessä tai karkeampiin ruokiin siirtymisessä? Onko hän kovin valikoiva syömisissään?
Annukka tarjoaa imetysohjausta (mm. imetysasennot,imuote, imetysongelmat) ja tukea imetyksen sujumiseen. Häneltä saat myös apua miettiessäsi, onko lapsesi syömispulmissa kyseessä ns. normaali nirsous vai syömisvaikeus. Saat ohjausta ja konkreettisia keinoja lapsen syömisvaikeuksien selättämiseen pohjautuen sensorisen integraation teoriaan, SOS-lähestymistapaan (Sequential Oral Sensory Approach to feeding) ja STEPS+ -menetelmään (Supportive Treatment of Eating in PartnershipS).

Kehityksen tukeminen 
Saat ohjausta ja konkreettisia neuvoja lapsen kehityksen tukemiseen, leikki- ja toimintavinkkejä sekä toimintatapoja arjen tilanteisiin lapsen liikunnallisten taitojen, leikkitaitojen, käsien käytön ja nähdynvaraisen hahmottamisen tueksi.

Vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta 
Vyöhyketerapeuttinen vauvahieronta on lempeä ja tehokas hoito vauvojen moniin vaivoihin. Se rentouttaa ja rauhoittaa levotonta ja itkuista vauvaa, helpottaa vatsavaivoja ja kehon jännityksiä sekä tuo apua unipulmiin. Hoito on vauvalle miellyttävää ja tukee lapsen luonnollista kasvua ja kehitystä. Itkuisen ja levottoman vauvan olo helpottaa yleensä 2-4 hoitokerran jälkeen. Jokaisella käynnillä annetaan myös vanhemmille ohjeita kotona toteutettavaan vauvan hierontaan.

Happiest baby -ohjaus
Happiest baby on itkuisen vauvan rauhoittelumenetelmä. Se sisältää turvallisia ja toimivia keinoja itkuisen vauvan rauhoitteluun. Opit yksinkertaiset viiden ässän menetelmät, joilla 2 viikon-3 kuukauden ikäisen vauvan rauhoittumisrefleksi aktivoituu.

Ota yhteyttä tai varaa aika: Annukka Moilanen

Ravinto-ohjaus

Yhdessä asiakkaan kanssa muokataan ja räätälöidään ruokavaliota terveyttä tukevaksi ja ylläpitäväksi. Huomioidaan asiakkaan yksilöllinen terveydentila ja biokemia ja niiden pohjalta luodaan ravintoneuvonnan tavoitteet. Koska terveys on paljon muutakin, kun vain puhdas ravinto, huomioidaan vastaanotolla myös elämäntilanne, uni, stressitaso, liikunta ja mieli. Vasta kun tuetaan ja huomioidaan kokonaisuutta päästään parhaimpiin tuloksiin.
Kyse ei siis ole dieetistä vaan pysyvästä elämäntapa muutoksesta ruokailutottumuksissa ja koko ajatusmaailmassa. Ravintoneuvonnassa katsotaan asiakkaan käytössä olevat henkiset voimavarat ja tehdään muutoksia pikkuhiljaa. Perustana on aina mahdollisimman luonnollinen ruokavalio, jota
täydennetään tarpeen mukaan lisäravinteilla. Ennen ensimmäistä ravintoneuvonta tapaamista ravintoneuvoja lähettää esitietolomakkeet ja ruokapäiväkirjan ohjeet, jotka palautetaan hänelle mieluiten muutama päivä ennen vastaanottoa. Tällä tavalla päästään heti ensimmäisestä tapaamisesta keskittymään terveyden kannalta tärkeiden osa-alueiden tasapainottamiseen. Ensimmäisellä vastaanotto kerralla käydään läpi asiakkaan terveyshistoria, nykyinen elämäntilanne sekä tavoitteet. Ensimmäisellä kerralla varataan aikaa 2 tuntia ja seurantakäyntiin 1 tunti, jolloin arvioidaan tavoitteisiin pääsyä ja päivitetään ohjeita tarpeen mukaan. Tervetuloa ravintoneuvonnan ihmeelliseen maailman, missä vaikutusvalta ja vastuu omasta terveydestä palautetaan ihmiselle.

Yhdessä luodaan, oikean ja puhtaan ravinnon kautta, hyvä olo.
Erityisen paljon hyödyt ravintoneuvonnasta seuraavissa tilanteissa:

 • tulehduskierteet
 • ruuansulatushäiriöt
 • iho-oireet
 • allergiat
 • apua terveellisen ravitsemuksen koostamiseen
 • Väsymys, stressi
 • Yli- tai alipaino

Vyöhyketerapia

Vyöhyketerapia auttaa kehoa pysymään terveenä ja parantumaan itse

Ihmisen jalkaterästä löytyvät kaikki kehon alueet, elimet ja jokainen solu heijasteina pienoiskoossa. Jalassa olevia heijasteita painamalla vyöhyketerapeutti on yhteydessä kehon signaalijärjestelmään. Signaalit lähetetään jalasta kehon eri alueille ja aivoihin autonomiseen hermojärjestelmään, jolloin elimistö pystyy tasapainottamaan kehon toiminnot.

Vyöhyketerapia parantaa vastustuskykyä ja auttaa pysymään terveenä. Jos sairastamme, voimme vyöhyketerapian avulla kannustaa kehoa parantamaan itse itsensä lähettämällä signaaleja epätasapainotilan korjaamiseksi.
Ihmisen kehossa toimivat tärkeät järjestelmät: verenkierto, lymfakierto, hormonitoiminta, imeytyminen, kuonanpoisto ja autonominen hermojärjestelmä. Jos kaikki nämä ovat tasapainossa, myös keho on terve.

Vyöhyketerapiaa tarjoaa Ida Koivisto

Coaching -palvelut

Life Coaching – valmennuksessa hyödynnetään ratkaisukeskeisyyttä, positiivista psykologiaa sekä kognitiivista käyttäytymistiedettä. Valmennettavan kanssa keskitytään hänen itsensä johtamiseen sekä menestystekijöidensä vahvistamiseen halutun lopputuloksen saavuttamiseksi.

Valmentaja ei neuvo, vaan auttaa erilaisten kysymysten ja harjoitusten avulla valmennettavaa oivaltamaan olennaisen ja löytämään tarvittavat ratkaisut itse. Valmennusta voi hyödyntää minäkuvan parantamiseen, ihmissuhteiden kehittämiseen ja vuorovaikutustaitojen kohentamiseen.

Työyhteisöissä valmennusta voi hyödyntää tiimityön parantamiseen, esimiestaitojen kehittämiseen ja toimivaan viestintään.

Se sopii myös työyhteisön ilmapiirin parantamiseen, tavoitteiden kirkastamiseen sekä menestykseen luomiseen.

Valmennusta voi tehdä sekä yksilöille että ryhmille.

Life Coachingia tekee:  Miia Vauhkonen

Erkaumaneuvonta

Mietitkö sinä miten lähteä turvallisesti liikkeelle synnytyksen jälkeen? Oletko epävarma onko sinulla erkaumaa? Tai koska on turvallista palata juoksulenkkien pariin?

Moni äiti jää muuttuneen kehonsa kanssa yksin ja epävarmuuden tilaan synnytyksen jälkeen. Erkaumaneuvonta lisää tietämystä äidin kehon nykytilasta ja tukee synnytyksestä ja raskausajasta palautumista. Neuvonta on suunniteltu vähentämään äidin omaan kehoon ja liikunnan aloittamiseen liittyvää hämmennystä, epävarmuutta ja epätietoisuutta.

Erkaumaneuvonnassa saat tietoa synnytyksestä ja lantionpohjan toiminnasta. Erkauma mitataan palpoiden, sekä aktiivisena että levossa, tarkistetaan hengityksen kulku sekä ryhti. Kartoituksen jälkeen saat kotiin kirjalliset ja kuvalliset liike-ohjeet, jotka on mietitty juuri sinun kehosi tarpeita huomioiden, ja jotka tukevat tehokkaasti kehosi luonnollista palautumista. Lisäksi saat kaiken tiedon mitä sinun tulee ottaa huomioon liikunnan pariin siirtymisessä. Miialta saat ammattitaitoisen arvion jos kehosi tarvitsee manuaalista hoitoa liikeharjoitteiden lisäksi.

Tämä palvelu on sinulle äiti, joka epäröit liikunnan aloittamisen suhteen, mietit, mitä uskallat tehdä ja onko sinulla erkauma. Voit olla hiljattain synnyttänyt tai synnytyksestä voi olla useampikin vuosi aikaa. Olet tervetullut neuvontaan myös vauvan kanssa. Erkaumaneuvonnan jälkeen pääset turvalliseen alkuun niin liikunnassa kuin keskivartalon palautumisessa kohti täydellisesti toimivaa kokonaisuutta. Usein yksikin tapaaminen riittää mutta mahdollisten kontrollikäyntien tarve kartoitetaan tapaamisen yhteydessä.

Erkaumaneuvontaa antaa lantionpohjaan ja erkaumaan erikoistunut pilatesohjaaja, Miia Vauhkonen, jolla on vuosien kokemus raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten ohjauksesta ja synnytyksestä palautumisen tukemisesta.

Unikonsultoinnista apua lasten univaikeuksiin

Riittävä ja laadukas uni on tärkeää lapsen kehitykselle. Myös vanhemmat jaksavat ja voivat paremmin saadessaan nukkua riittävästi.

Unikonsultoinnin avulla lapsi oppii nukkumaan paremmin, jolloin koko perheen hyvinvointi lisääntyy.

Mommy & Me:ssä koulutettu lasten unikonsultti (Gentle Sleep Coach, Certified Maternity and Child Sleep Consultant) Liisa Niskakangas luo juuri teidän perheenne tilanteeseen sopivan suunnitelman lapsenne unien parantamiseksi. Lue lisätietoja ja asiakkaiden kokemuksia unikonsultoinnista osoitteesta www.unijuna.fi.

Unikonsultaatiota Mommy&Me:ssä tarjoaa Liisa NiskakangasUnikonsultointi 90 min. 6 kk – 6-vuotiaat 249€
Hyvään alkuun – konsultointi 45 min. 0-3 kk.  99€

Homeopatia

Homeopatia yksilöllinen ja kokonaisvaltainen hoitomuoto, jossa haastattelun kautta saatavan kokonaisoirekuvan perusteella, etsitään jokaiselle yksilöllinen homeopaattinen lääkeaine.
Homeopatia pyrkii tasapainottamaan sitä, mikä fyysisellä, emotionaalisella tai mentaalisella alueella on epätasapainossa ja aiheuttaa oireita. Oikein valittu lääkeaine aktivoi kehon oman immuniteettijärjestelmän toimimaan tehokkaammin terveyttä ylläpitävän tasapainon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Kulosaaren homeopaatti: Miia Ihalempiä